Samenwerking met Jan H.F. Giezen

Vanaf 2015 werkt Tandem BV samen met architect Jan H.F. Giezen. Jan Giezen is 46 jaar actief als architect en is aangesloten als senior architect bij de BNA.

Beide partijen werken al geruime tijd samen en willen deze samenwerking in de nabije toekomst uitbreiden om ruimtelijke vraagstukken aan te vliegen. In samenwerking met Jan heeft Tandem al verschillende projecten succesvol uitgevoerd.

In zijn werk hanteert Jan Giezen vooral de principes van duurzaam bouwen in de breedste zin van het woord: rekenschap houden met cultuurhistorie en het bestaande landschap, het benutten van duurzame energie en het gebruiken van niet eindige bouwmaterialen.
Zijn opvatting is, dat het op een hedendaagse wijze hanteren van deze principes leiden tot inspirerende, groene, veilige en gezonde woonmilieus.

Wat dat oplevert is te zien in een aantal aansprekende projecten die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Zie: www.jangiezenarchitect.nl

Het is deze ervaring op het gebied van duurzaam, plekgebonden bouwen en bouwen op maat die door Jan Giezen wordt ingebracht in de samenwerking met Tandem.

Tot op heden heeft deze samenwerking gestalte gekregen in de projecten: