Onderwijs

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. School en kinderopvang worden dan ook steeds meer gezien als een verlengstuk van thuis, waarbij steeds meer wordt nagedacht over hoe de ruimte zo kan worden vormgegeven dat kinderen zich er prettig voelen en alle voorwaarden aanwezig zijn om hen optimaal te doen functioneren. Het bouwen of verbouwen van een school of kinderopvang is absoluut maatwerk.

Heeft u nieuwbouw of verbouw plannen? Neem dan contact op met ons en wij maken samen iets moois!