Wij feliciteren onze afgestudeerde collega Roy Bonnema!

In september 2019 is Roy gestart mijn zijn master Energy for Society aan de Hanzehogeschool in Groningen waar hij veel kennis heeft opgedaan over de energietransitie; de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Vanaf september 2020 is hij gestart met zijn afstudeeronderzoek bij Tandem Vormgeving & Bouwadvies. Roy heeft tijdens zijn afstudeerperiode onderzocht hoe wij op een duurzamere manier kunnen gaan ontwerpen.

Tandem is enthousiast om de inzichten van zijn onderzoek in de toekomst toe te passen in onze ontwerpen.