Project Duurzaam Bouwen OBS Prinses Beatrix Loppersum

De afgelopen maanden heeft onder leiding van leerkracht Herma Guske een groep leerlingen van OBS Prinses Beatrix uit Loppersum een project uitgevoerd met als thema Duurzaam Bouwen. Ons bureau is door Herma gevraagd om de leerlingen op weg te helpen met duurzaam bouwen en het ontwerpen van gebouwen.

In januari hebben wij voor het eerst kennis gemaakt met deze leuke groep, enthousiaste leerlingen, wat resulteerde in een leerzame ochtend voor zowel de kinderen als Ewald en Roy van ons bureau. Eind april mochten we het resultaat van de leerlingen bewonderen: het ontwerp van een duurzaam woonhuis in Loppersum!

Het ontwerp is gepresenteerd in de vorm van een prachtige, op schaal gemaakte maquette. De leerlingen hadden daarvoor een projectgroep gevormd, waarbij elk lid een eigen taak en verantwoordelijkheid had. Zo was er een voorzitter, een secretaris en een aantal bouwmeesters.

De beoordelingscommissie van bureau Tandem heeft het ontwerp van de leerlingen aan de hand van de criteria duurzaamheid, plekgebondenheid, vernieuwing, architectuur en originaliteit beoordeeld met een “10”.

Wij bedanken de leerlingen en Herma voor de leuke en leerzame samenwerking en wensen de leerlingen veel geluk en wijsheid toe tijdens hun verdere schoolcarrière en, vooral, tijdens het verduurzamen van onze wereld!