Nieuwe aardbevingsbestendige woningen

Aannemer Plegt-Vos is door 25 woningeigenaren aan de Blinkerdlaan in Ten Boer gekozen om nieuwe aardbevingsbestendige woningen te gaan bouwen.

De woningen aan de Ommelanderstraat en de Blinkerdlaan in Ten Boer horen bij de zogenaamde versterkingsopgave ‘Batch 1588’. De 25 woningeigenaren hebben zich verenigd en de expertise van Tandem BV ingeschakeld om een aannemer te kiezen voor het bouwen van nieuwe aardbevingsbestendige woningen.

Nadat de bestaande situatie van de 25 woningen aan de Blinkerdlaan door de inspecteurs van Tandem BV zijn vastgelegd, hebben de bewoners gezamenlijk een programma van eisen opgesteld voor het kiezen van de juiste aannemer. In verband met de aanhoudende Coronaproblematiek hebben de beoogde aannemers zich online gepresenteerd. De woningeigenaren hebben de aannemers vervolgens beoordeeld op bewonersparticipatie, prijs, bouw- en installatietechnische aspecten en de algemene indruk.

Vrijdag 4 december werd tijdens een voor de bewoners toegankelijke live-uitzending de stembox geopend door notaris Huitsing, waarna de stemmen officieel werden geteld. De keuze voor Plegt-Vos is het resultaat van de beoordeling door 25 woningeigenaren aan de Blinkerdlaan te Ten Boer.

Binnenkort zal Plegt-Vos met de bewoners in gesprek gaan om te werken aan het ontwerp van de nieuwe woningen.