Nieuw gezicht: Roy Bonnema

In maart 2019 hebben wij een nieuw gezicht verwelkomd bij Tandem. Roy Bonnema is 22 jaar en is net afgestudeerd van zijn opleiding Civiele Techniek aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Binnen de opleiding Civiele Techniek heeft Roy zich gespecialiseerd in Stedelijke Inrichting. Roy werkt graag mee aan het sturen van de toekomst van een stad, een dorp of de buitengebieden.

Roy heeft tijdens zijn studie stage gelopen bij gemeente Bedum en ingenieursbureau BugelHajema. Hierdoor heeft Roy al ervaring opgedaan bij verschillende organisaties en kan hij vanuit verschillende perspectieven meedenken.

Naast interesse voor het oplossen van ruimtelijke vraagstukken heeft Roy zich ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid. Tijdens zijn studie heeft hij alle mogelijkheden aangepakt om Courses zoals ‘Duurzame Steden’ of Minors zoals ‘Stedelijk Verkeer’ en ‘Diepe ondergrond en aardbevingen’ te volgen zodat hij een bijdrage kan leveren aan de energietransitie.

Roy heeft door zijn achtergrond een frisse blik op het aanpakken van ruimtelijke vraagstukken en het integreren van duurzaamheid binnen deze plannen. Tandem is enthousiast om Roy zijn kennis in de praktijk te laten brengen en om hem handvaten te geven waarmee hij zich verder kan ontwikkelen.