Inleiding in de Energietransitie

Eind december hebben Niek Bosgraaf, Bert-Jan Zijlema en Ewald Veenstra de cursus ‘Inleiding in de Energietransitie’ aan de Hanzehogeschool in Groningen met succes afgerond!

De energietransitie is in volle gang, waarbij een steeds groter groeiende behoefte aan deskundigen van deze transitie is. Om zicht te krijgen op de veranderende energiewereld en hier op in te kunnen spelen, is het belangrijk om eerst goed te begrijpen hoe de energietransitie precies in elkaar steekt.

In september 2021 zijn Niek Bosgraaf, Bert-Jan Zijlema en Ewald Veenstra gestart met de cursus ‘inleiding in de Energietransitie’. Tijdens deze cursus hebben zij een basiskennis verzameld aan de hand van de ontvangen relevante expertises en hebben geleerd deze kennis in de context van de energietransitie te plaatsen.

Tandem is enthousiast om de opgedane kennis toe te passen in onze werkwijze.