De CoL in actie tijdens een excursie naar het voedselbos in Glimmen om meer te leren over circulair bouwen

Tandem is enthousiast om nieuws te delen over een samenwerking die het is aangegaan met de Hanze Hogeschool. In het eerste kwartaal van dit jaar heeft Tandem samen met de Hanzehogeschool een Community of Learners (CoL) opgezet. Binnen deze CoL onderzoeken 2de, 3de en 4de jaar studenten met diverse achtergronden vraagstukken uit de praktijk. De CoL komt elke week bijeen op het EnTranCe terrein van de Hanzehogeschool.

‘’EnTranCe, Centre of Expertise Energy draagt als lerende, praktijkgerichte kennisgemeenschap bij aan een robuuste, veerkrachtige en duurzame energievoorziening. Door middel van hoogstaand toegepast onderzoek en onderwijs stimuleren we duurzame innovaties in samenwerking met burgers, bedrijven, studenten, maatschappelijke organisaties en overheden. Met als uitgangspunt ‘people in power’ streven we naar engagement in de energietransitie om een duurzamere samenleving te realiseren.’’ (Bron: https://www.en-tran-ce.org/over-entrance/)

De CoL, genaamd Urban Energy/6-P, is gericht op het analyseren en oplossen van problemen die in de praktijk voorkomen bij het bewerkstellen van de energietransitie. Studenten kunnen namelijk met hun frisse kijk op dingen innovatieve oplossingen bedenken en problemen via een ander perspectief analyseren. Hierbij kijkt Tandem ook breder dan enkel bouwkundige studenten. Zowel internationale als nationale ambities in het kader van duurzaamheid en de wetten die hieruit voortkomen maken het werk van een ingenieursbureau aanzienlijk ingewikkelder en voornamelijk meer multidisciplinair (denk bv. aan de BENG-regeling).

Tandem ervaart de groeiende mate aan complexiteit in de bouwwereld en betrekt studenten met verschillende achtergronden en expertises bij het oplossen van ingewikkelde vraagstukken. Dit is omdat steeds meer disciplines onderdeel uitmaken van een bouwproces (denk bv. aan een installateur of een milieukundige). De CoL kan hierdoor ook gezien worden als een innovatieteam binnen het thema systeemintegratie.

Het tweede onderwerp dat centraal staat in de CoL is de 6-P methode, ontwikkelt door dr. Ron de Vrieze (Senior college lecturer, researcher en moderator energy transition community EnTranCe). De 6-P methode is terug te voeren op zes menselijke behoeften (zie afbeelding 1).

De 6-P methode is een nieuwe integrale methode dat toegepast kan worden binnen bouwprojecten om beter om te kunnen gaan met de groeiende mate van complexiteit. De groeiende mate aan complexiteit bemoeilijkt namelijk de werkwijze die Tandem sinds zijn oprichting heeft gehanteerd, namelijk het centraal zetten van de eindgebruiker. Hierom is Tandem momenteel druk bezig met het integreren van de 6-P methode binnen zijn huidige ontwerpmethodiek. Tandem heeft ook een lezing gegeven over zijn ervaringen met de 6-P methode in de Energy Barn op EnTranCe. Via de link is meer informatie beschikbaar over de 6-P methode zelf en over de manier hoe Tandem deze methode integreert in zijn bedrijfsvoering.

Wil jij meer weten over deze ontwikkelingen? Aarzel niet om contact op te nemen!