Tandem heeft 43 huishoudens begeleid tijdens de afrondende fase van de nieuwbouw van hun woningen in verband met de aardbevingsproblematiek. De 43 woningen bevinden zich in de straten Zijlvest, Delftstraat en Zeedijken in Loppersum. Tandem trad in dit proces op als onafhankelijk bouwtechnisch adviseur en was actief betrokken in het proces. Het bureau was ingehuurd om de bewoners te begeleiden tijdens de afrondende fases en stond particulieren bijvoorbeeld bij tijdens het inspecteren van de voor- en eindoplevering van hun woning.

Tandem neemt zijn taak als onafhankelijk adviseur uiterst serieus en toont een hoge mate van betrokkenheid tijdens dit soort trajecten. Bewoners hebben de betrokkenheid en onafhankelijkheid van Tandem ook herkend en zijn bijzonder tevreden met de rol die Tandem heeft gespeeld in het proces. Dit is ook zichtbaar in de evaluatie dat is opgesteld door het Centrum voor Woononderzoek. Hieronder zijn de observaties van Centrum voor Woononderzoek over de rol van Tandem in het geheel weergegeven:

‘’De adviseurs van Tandem steken wat de huiseigenaren betreft met kop en schouders boven de andere adviseurs uit. Zeker dertien personen geven aan tevreden te zijn met de ondersteuning van Tandem. Vooral de naam van Rob Sleurink wordt genoemd.’’

‘’Hulp bij controle bij oplevering van de woning wordt zeer gewaardeerd, evenals de werkzaamheden van Tandem daarna. Flink wat huiseigenaren vinden dat Tandem eerder in het proces betrokken had kunnen worden. Tandem had dan vooral van nut kunnen zijn bij het ontwerpen, lezen en uitwerken van bouwtekeningen.’’

De evaluatie van de bewoners laat zien waar een kleinschalig en regionaal bureau groot in kan zijn!

– Locatie: Loppersum
– Jaar: 2017-2018
– Sector: sloop en nieuwbouw woningen in aardbevingsgebied
– Opdrachtgever: Gemeente Loppersum