Tandem Vormgeving & Bouwadvies heeft de opdracht gekregen het boerenerf van maatschap Berghuis opnieuw in te richten, onder het motto: het bestaande als inspiratie voor het nieuwe.

In het ontwerp van het nieuwe woonhuis Ternate wordt er door metselwerk architectuur en eenvoudige vormmiddelen een uitstraling gecreëerd van de kenmerkende jaren’30 architectuur van de vorige eeuw. De leidraad tijdens het ontwerp zijn de opvallende ruimtelijke vorm, stijlkenmerken en de positie van het nieuwe woonhuis in het landschap.

Bij het ontwerp van het nieuwe erfinrichting zijn twee duidelijk herkenbare zones: voor is de zichtzijde met het nieuwe woonhuis en de siertuin (woonerf) terwijl achter zich de functionele zijde bevindt met kantoor, kantine, werkruimte en opslag (werkerf). Door de beplanting op en langs het erf zijn deze zones ook duidelijk zichtbaar. Door het clusteren van de bebouwing
neemt deze in het gebied slechts een bescheiden plaats in, maar speelt het wel degelijk een belangrijke rol in het benadrukken van de herkenbare kwaliteit in het gebied.

Wanneer het nieuwe woonhuis gebouwd is zal de bestaande boerderij, bestaande uit twee kapschuren en een voorliggend woonhuis, plaats maken voor één grote schuur.