Op het Geert Reinders Sportpark Winsum West staat het nieuwe clubgebouw van VV Winsum, ontworpen door Tandem in samenwerking met architect Jan H.F. Giezen. Zoals het sportlandschap middels ontwerp en inrichting zijn inspiratie ontleend aan het Reitdiepdal, zo ontleend het clubgebouw tevens zijn inspiratie aan dit landschap door vorm, oriëntatie, materiaal en kleurgebruik.

Wierden en dijken zijn in het Reitdiepdal de zichtbare overblijfselen van de eeuwenlange strijd van de bewoners tegen de zee en spelen een grote rol in de beeldkwaliteit van het huidige landschap. Naast het omliggende landschap als grote inspiratiebron voor het nieuwe clubgebouw is er een paar kilometer ten zuiden van het sportpark ook duidelijk zichtbare inspiratie opgedaan. We volgen de oude waterloop het Oude Diepje richting Garnwerd en komen uit bij het Schotbalkhuisje (zie foto). Bij het zien van dit monumentale huisje zal direct de link met het nieuwe clubgebouw worden gelegd. De vorm, oriëntatie, materiaal en kleurgebruik hebben duidelijke raakvlakken met het clubgebouw. Ook opvallend is de ligging van het Schotbalkhuisje hoog boven op de oostelijke Reitdiepsdijk.

De nieuwe sportvelden voegen zich vloeiend als een sportlandschap in het oude landschap. Het clubgebouw is centraal gelegen in het nieuwe sportlandschap. Kenmerkend voor de architectuur van het clubgebouw is de groei uit een dijklichaam, wat zich voort zet in een gemetselde muur van zwarte steen die verwijst naar de zwarte Groningse klei waaruit de dijk en het landschap zijn opgebouwd. De kantine is als een schuur, die verwijst naar de boerenschuren in het landschap, opgebouwd in een robuuste staalconstructie. Omdat de kantine zich op de 1e verdieping bevind zijn er open zichtlijnen naar het sportcomplex en over het omliggende prachtige landschap.

– Locatie: Winsum
– Ontwerpjaar: 2017
– Realisatie: 2019 – 2020
– Sector: utiliteitsbouw
– Opdrachtgevers: gemeente Het Hogeland en vv Winsum