Overig

  • Vogel-kijk-hut & schuilhut

    In opdracht van Staatsbosbeheer de nieuwbouw van een vogel-kijk-hut op Rottumerplaat en de nieuwbouw van een schuilhut op Rottumeroog.